بلاکچین اتریوم

بلاک چین اتریوم بلاکچین یا (زنجیره ی بلوکی) یک ساز و کار امن برای ذخیره داده ها بدون نیاز به یک نگهدارنده مرکزی است. اتریوم نیز برای امنیت خود از این ساز و کار استفاده میکند. نخستین رمز ارزی که برای امنیت خود از بلاکچین استفاده کرد بیتکوین بود. با اینکه فناوری بلاکچین قبل از […]