🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بررسی زبان های نوین برنامه نویسی با میزبانی ایران اسکریپت و حضور کمپانی CTC کانادا

کنترل پنل ISPConfig

ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت مرکز اموزش برنامه نویسی ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش ISPConfig IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش کنترل پنل ISPConfig تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش کنترل پنل ISPConfig و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

کنترل پنل kloxo

ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت مرکز اموزش برنامه نویسی ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش کلوکسو IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش کنترل پنل کلوکسو تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش کنترل پنل kloxo و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

کنترل پنل سی پنل

تیم تخصصی آموزش سی پنل IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش کنترل پنل سی پنل تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش کنترل پنل سی پنل و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 […]

کنترل پنل دایرکت ادمین

تیم تخصصی آموزش دایرکت ادمین IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش کنترل پنل دایرکت ادمین تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش کنترل پنل دایرکت ادمین و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 […]