🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بررسی زبان های نوین برنامه نویسی با میزبانی ایران اسکریپت و حضور کمپانی CTC کانادا

پکیج های آموزشی

 1417 امتیاز (4.9/5) 
0 / 5

Your page rank:

شما در حال مشاهده صفحه : پکیج های آموزشی از وبسایت رسمی ایران اسکریپت هستید ، لطفا در هنگام استفاده از خدمات این پایگاه اینترنتی به آدرس URL آن به نشانی https://iranscripts.com دقت فرمایید.

مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 1706
2 دهه تجربه

آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آکادمیک و ترمیک

صفحه پکیج های آموزشی

IRANSCRIPT College

خدمات کمپلکس حوزه انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش فریم ورک Vue.js

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی فریم ورک Vue.js توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی فریم ورک Vue.js  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش فریم ورک Tailwind

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی فریم ورک Tailwind توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی فریم ورک Tailwind  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش زبان برنامه نویسی ری اکت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ری اکت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی ری اکت  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش فریم ورک بوت استرپ

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی فریم ورک بوت استرپ توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی فریم ورک بوت استرپ میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش طراحی سایت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی طراحی سایت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی طراحی سایت میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش زبان برنامه نویسی گو

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی گو توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی گو  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش زبان برنامه نویسی RHOLANG

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی RHOLANG توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی RHOLANG میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش زبان برنامه نویسی سالیدیتی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی سالیدیتی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی سالیدیتی  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش نرم افزار اون‌کلاود

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی نرم افزار اون‌کلاود توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی نرم افزار اون‌کلاود میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل VestaCP

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل VestaCP توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل VestaCP  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل Virtualizor

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل Virtualizor توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل Virtualizor  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل Zpanel

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل Zpanel توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل Zpanel میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل OpenPanel

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل OpenPanel توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل OpenPanel  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل Ajenti

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل Ajenti توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل Ajenti میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل ISPConfig

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل ISPConfig توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل ISPConfig  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل kloxo

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل kloxo توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل kloxo  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع Kali Linux

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع Kali Linux توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع Kali Linux  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکس مینت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکس مینت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکس مینت  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Manjaro

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Manjaro توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Manjaro  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی openSUSE

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی openSUSE توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی openSUSE  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع SparkyLinux

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع SparkyLinux توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع SparkyLinux  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Tails

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Tails توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Tails  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Zorin

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Zorin توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Zorin میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Arch Linux

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Arch Linux توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Arch Linux  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Slackware

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Slackware توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Slackware  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Red Hat

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Red Hat توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Red Hat میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Debian

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Debian توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Debian میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی Ubuntu

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Ubuntu توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی Ubuntu میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش توزیع لینوکسی CENT.OS

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی توزیع لینوکسی CENT.OS توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی توزیع لینوکسی CENT.OS میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پکیج آموزش کنترل پنل Plesk

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل Plesk توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل Plesk میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش کنترل پنل cPanel

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل cPanel توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل cPanel میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش کنترل پنل دایرکت ادمین

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی کنترل پنل دایرکت ادمین توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی کنترل پنل دایرکت ادمین  میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش ویندوز سرور

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی ویندوز سرور توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی ویندوز سرور میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش لینوکس

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی لینوکس توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی لینوکس میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش فایروال CSF

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی فایروال CSF توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی فایروال CSF میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش برنامه نویسی شبکه بلاکچین

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی برنامه نویسی شبکه بلاکچین توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی برنامه نویسی شبکه بلاکچین میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی RUST

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی RUST توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی RUST میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش نرم افزار یونیتی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی نرم افزار یونیتی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی نرم افزار یونیتی میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش فریم ورک لاراول

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی فریم ورک لاراول توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی فریم ورک لاراول میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش معماری MVC

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی معماری MVC توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی معماری MVC میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش سئو و بهینه سازی سایت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی سئو و بهینه سازی سایت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی سئو و بهینه سازی سایت میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش وردپرس

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی وردپرس توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی وردپرس میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی متلب

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی متلب توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی متلب میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی Kotlin

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی Kotlin توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی Kotlin میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی سوئیفت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی سوئیفت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی سوئیفت میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی R

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی R توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی R میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش برنامه نویسی IOS

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی برنامه نویسی IOS توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی برنامه نویسی IOS میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش برنامه نویسی اندروید

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی برنامه نویسی اندروید توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی برنامه نویسی اندروید میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی # C

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی # C توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی # C میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی اسکالا

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی اسکالا توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی اسکالا میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی ASP.NET

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ASP.NET توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی ASP.NET میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش جی کوئری

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی جی کوئری توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی جی کوئری میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش محیط سرور Node.js

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی محیط سرور Node.js توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی محیط سرور Node.js میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی HTML

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی HTML توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی HTML میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی CSS

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی CSS توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی CSS میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی RUBY

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی RUBY توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی RUBY میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی PERL

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی PERL توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی PERL میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی DELPHI

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی DELPHI توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی DELPHI میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی پایتون توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی جاوا توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی ++C

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ++C توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی ++C میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی PHP

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی PHP توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی PHP میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی جاوا توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی ++C

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

پکیج آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ++C توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت بسته های آموزش کاربردی و عملی بگردآوری شده است. کلیه متقاضیان بمنظور تهیه پکیج آموزشی زبان برنامه نویسی ++C میتوانند از این قسمت سفارش خود را ثبت نمایند.

پاسخ به سوالات متداول

IRANSCRIPT College

واحد توسعه و آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت