🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بررسی زبان های نوین برنامه نویسی با میزبانی ایران اسکریپت و حضور کمپانی CTC کانادا

کالج ایران اسکریپت

 1417 امتیاز (4.9/5) 
0 / 5

Your page rank:

شما در حال مشاهده صفحه : کالج ایران اسکریپت از وبسایت رسمی ایران اسکریپت هستید ، لطفا در هنگام استفاده از خدمات این پایگاه اینترنتی به آدرس URL آن به نشانی https://iranscripts.com دقت فرمایید.

مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 1706
2 دهه تجربه

آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آکادمیک و ترمیک

صفحه کالج ایران اسکریپت

IRANSCRIPT College

خدمات کمپلکس حوزه انفورماتیک ایران اسکریپت

آموزش فریم ورک Vue.js

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی فریم ورک Vue.js توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی فریم ورک Vue.js میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش فریم ورک Tailwind

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی فریم ورک Tailwind توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی فریم ورک Tailwind میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی ری اکت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ری اکت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی ری اکت میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش فریم ورک بوت استرپ

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی فریم ورک بوت استرپ توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی فریم ورک بوت استرپ میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی طراحی سایت بدون کدنویسی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی طراحی سایت بدون کدنویسی میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی گو

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی گو توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی گو میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی RHOLANG

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی RHOLANG توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی RHOLANG میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی سالیدیتی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی سالیدیتی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سالیدیتی میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش نرم افزار اون‌کلاود

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی نرم افزار اون‌کلاود توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی نرم افزار اون‌کلاود میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل وستا

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل وستا توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل وستا میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل Virtualizor

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل Virtualizor توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل Virtualizor میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل زی پنل

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل زی پنل توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل زی پنل میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل اوپن پنل

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل اوپن پنل توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل اوپن پنل میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل Ajenti

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل Ajenti توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل Ajenti میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل ISPConfig

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل ISPConfig توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل ISPConfig میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل کلوکسو

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل کلوکسو توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل کلوکسو میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی کالی لینوکس

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی کالی لینوکس توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی کالی لینوکس میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی لینوکس مینت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی لینوکس مینت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی لینوکس مینت میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی Manjaro

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی Manjaro توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی Manjaro میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی اپن‌سوزه

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی اپن‌سوزه توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی اپن‌سوزه میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی SparkyLinux

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی SparkyLinux توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی SparkyLinux میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی تیلز

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی تیلز توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی تیلز میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی زورین

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی زورین توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی زورین میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی آرچ لینوکس

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی آرچ لینوکس توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی آرچ لینوکس میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی اسلکور

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی اسلکور توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی اسلکور میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی ردهت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی ردهت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی ردهت میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی دبیان

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی دبیان توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی دبیان میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی اوبونتو

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی اوبونتو توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی اوبونتو میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش توزیع لینوکسی CENT.OS

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی توزیع لینوکسی CENT.OS توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی توزیع لینوکسی CENT.OS میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل پلسک

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل پلسک توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل پلسک میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل سی پنل

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل سی پنل توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل سی پنل میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش کنترل پنل دایرکت ادمین

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی کنترل پنل دایرکت ادمین توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی کنترل پنل دایرکت ادمین میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش ویندوز سرور

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی ویندوز سرور توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی ویندوز سرور میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش لینوکس

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی لینوکس توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی لینوکس میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش فایروال CSF

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی آموزش فایروال CSF توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی آموزش فایروال CSF میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش برنامه نویسی شبکه بلاکچین

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی برنامه نویسی شبکه بلاکچین توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی برنامه نویسی شبکه بلاکچین میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی راست

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی راست توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی راست میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش نرم افزار یونیتی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی نرم افزار یونیتی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی نرم افزار یونیتی میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش فریم ورک لاراول

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی فریم ورک لاراول توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی فریم ورک لاراول میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش معماری MVC

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی معماری MVC توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی معماری MVC میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش سئو و بهینه سازی سایت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی سئو و بهینه سازی سایت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی سئو و بهینه سازی سایت میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی تایپ‌اسکریپت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی تایپ‌اسکریپت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی تایپ‌اسکریپت میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش وردپرس

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی وردپرس توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی وردپرس میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی متلب

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی متلب توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی متلب میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی کاتلین توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی کاتلین میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی سوئیفت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی سوئیفت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سوئیفت میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی آر

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی آر توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی آر میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش برنامه نویسی IOS

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی برنامه نویسی IOS توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی برنامه نویسی IOS میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش برنامه نویسی اندروید

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی برنامه نویسی اندروید توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی سی شارپ توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی شارپ میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی اسکالا

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی اسکالا توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی اسکالا میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی ASP.NET

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ASP.NET توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی ASP.NET میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش جی کوئری

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی جی کوئری توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی جی کوئری میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش محیط سرور نود جی اس

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی محیط سرور نود جی اس توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی محیط سرور نود جی اس میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی HTML

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی HTML توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی HTML میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی CSS

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی CSS توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی CSS میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی روبی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی روبی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی روبی میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی پرل

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی پرل توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پرل میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی دلفی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی دلفی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی دلفی میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی روبی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی روبی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی روبی میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی پرل

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی پرل توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پرل میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی دلفی

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی دلفی توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی دلفی میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی پایتون توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی جاوا توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی ++C

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ++C توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی ++C میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی PHP

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی PHP توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی PHP میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی جاوا توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی جاوا میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

آموزش زبان برنامه نویسی ++C

واحد آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت

دوره آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی ++C توسط دپارتمان آموزش عالی ایران اسکریپت بصورت آموزش کاربردی و عملی برگزار میشود. کلیه متقاضیان بمنظور ثبت نام در دوره آموزشی زبان برنامه نویسی ++C میتوانند از این قسمت اقدام نمایند.

پاسخ به سوالات متداول

IRANSCRIPT College

واحد توسعه و آموزش علوم انفورماتیک ایران اسکریپت