🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بررسی زبان های نوین برنامه نویسی با میزبانی ایران اسکریپت و حضور کمپانی CTC کانادا

فریم ورک Tailwind

تیم تخصصی آموزش Tailwind IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش فریم ورک Tailwind تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش فریم ورک Tailwind و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

زبان برنامه نویسی ری اکت

تیم تخصصی آموزش ری اکت IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش برنامه نویسی ری اکت تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش زبان برنامه نویسی ری اکت و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل […]

فریم ورک Vue.js

تیم تخصصی آموزش ویو جی‌ اس IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش فریم ورک ویو جی‌ اس تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش فریموردک Vue.js و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 […]

فریم ورک بوت استرپ

تیم تخصصی آموزش بوت‌استرپ IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش فریم ورک بوت‌استرپ تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش فریم ورد Bootstrap و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

طراحی سایت بدون کدنویسی

تیم تخصصی آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای […]

توزیع لینوکسی Linux Mint

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش لینوکس مینت IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی لینوکس مینت تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی Linux mint و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 […]

توزیع لینوکسی openSUSE

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش اوپن سوزه IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی اوپن سوزه تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی openSUSE و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال […]

توزیع لینوکسی SparkyLinux

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش اسپارکی‌لینوکس IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی اسپارکی‌لینوکس تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی SparkyLinux و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

توزیع لینوکسی Tails

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش تیلز IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی تیلز تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی Tails و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

توزیع لینوکسی Zorin

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش زورین IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی زورین تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی ZORIN و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]