🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بررسی زبان های نوین برنامه نویسی با میزبانی ایران اسکریپت و حضور کمپانی CTC کانادا

فریم ورک Vue.js

تیم تخصصی آموزش ویو جی اس IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش ویو جی اس تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش فریم ورک Vue.js و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال […]

فریم ورک Tailwind

تیم تخصصی آموزش Tailwind IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش Tailwind تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش فریم ورک Tailwind و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. تیم ایران […]

زبان برنامه نویسی ری اکت

تیم تخصصی آموزش ری اکت IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش ری اکت تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش زبان برنامه نویسی ری اکت و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال […]