🔔 اطلاعیه : برگزاری سمینار بین المللی بررسی زبان های نوین برنامه نویسی با میزبانی ایران اسکریپت و حضور کمپانی CTC کانادا

توزیع لینوکسی Arch Linux

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش آرچ لینوکس IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی آرچ لینوکس تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی Arch linux و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 […]

توزیع لینوکسی SLACKWARE

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش اسلکور IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی اسلکور تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی SIackware و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

توزیع لینوکسی REDHAT

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش ردهت IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی ردهت تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی REDHAT و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

توزیع لینوکسی Debian

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش دبیان IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی دبیان تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی Debian و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

توزیع لینوکسی اوبونتو

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش اوبونتو IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی اوبونتو تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی UBUNTU و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

توزیع لینوکسی CENT.OS

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش CENT.OS IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش توزیع لینوکسی CENT.OS تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش توزیع لینوکسی CENT.OS و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

نرم افزار OwnCloud

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش اون‌کلاود IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش نرم افزار اون‌کلاود تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش نرم افزار Owncloud و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

کنترل پنل Vesta

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش وستا IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش کنترل پنل وستا تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش کنترل پنل Vesta و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

کنترل پنل Virtualizor

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش Virtualizor IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش کنترل پنل Virtualizor تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش کنترل پنل Virtualizor و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]

کنترل پنل ZPanel

ایران اسکریپت کالج اموزشی ایران اسکریپت اموزشگاه ایران اسکریپت

تیم تخصصی آموزش زدپنل IRANSCRIPT College اساتید و مدرسان خبره ایران اسکریپت معرفی اعضــــای تیم آموزش کنترل پنل زدپنل تیم آموزشی ایران اسکریپت مشکل از 73 نفر کارشناس خبره IT و توسعه دهنده بوده که در زمینه آموزش کنترل پنل ZPanel و اجرای پروژه های مرتبط با این حوزه دارای حداقل 10 سال تجربه میباشند. […]